Logo van Veilig Erfgoed

Veilig Erfgoed
Wateroverlast Paleis het Loo, 2009. Foto: H. Brouwer/nu.nl

Hoe veilig is ons erfgoed? Diefstal van een schilderij uit een museum, brand in een rijksmonument, vernietiging van een archeologische site of waterschade aan historische archiefstukken, het zijn voorbeelden van incidenten die met enige regelmaat in het nieuws komen.

Veilig Erfgoed maakt het erfgoedveld bewust van risico's, van incidenten, calamiteiten en crisis. Hoe kun je als erfgoedbeheerder de kans op een incident verkleinen, welke maatregelen kun je treffen om verdere schade tegen te gaan?

Bewustwording
Deze website biedt informatie over risicobeheer en preventieve maatregelen. We streven er naar dat voor het erfgoedveld veiligheidszorg een vanzelfsprekendheid is. Wij werken samen met de hulpdiensten zoals brandweer, politie en Defensie, en attenderen hen op de cultuurhistorische waarden van het erfgoed. Dit resulteert in maatwerk bij de aanpak van een incident.

Deze site geeft toegang tot DICE
De Database Incidenten Cultureel Erfgoed DICE is een registratiesysteem voor incidenten in cultureel erfgoed. Erfgoedbeheerders kunnen DICE gebruiken voor hun incidentenregistratie. Veilig Erfgoed maakt die gegevens openbaar -anoniem- in percentages en gemiddelden via de Erfgoedmonitor. Op basis van onder andere deze gegevens ontwikkelt Veilig Erfgoed informatie over preventieve maatregelen voor het erfgoedveld.

Over DICE

DICE is een beveiligde database. Erfgoedbeheerders hebben daardoor alleen toegang tot hun eigen geregistreerde incidenten. Veilig Erfgoed beheert en analyseert – anoniem - de gegevens uit DICE om trends te signaleren en preventiemaatregelen onder de aandacht te brengen.

Lees meer

Crisismanagement

Een crisis komt altijd onverwacht. Wees voorbereid en zorg voor een goed crisismanagement

Definities

Veiligheidszorg en erfgoed: waar hebben we het precies over?

Kijk voor korte definities van begrippen in deze lijst