• English
Logo van Veilig Erfgoed
Veilig Erfgoed
 

DICE: incidentenregistratie

Het registreren van incidenten is onderdeel van een professioneel risicobeheer van een erfgoedinstelling. Vastleggen van wat (bijna) mis ging, geeft immers grip op wat er gebeurt in de organisatie. Erfgoedbeheerders kunnen de Database Incidenten Cultureel Erfgoed DICE hiervoor gebruiken. DICE geeft daarnaast ook een landelijk overzicht van incidenten die betrekking hebben op het cultureel erfgoed. 

Voor wie is DICE
DICE biedt erfgoedbeherende instellingen gratis een database voor hun interne incidentenregistratie. Als een organisatie een incident of een calamiteit meemaakt, voert de erfgoedbeheerder informatie hierover zelf in. Een consequente registratie van incidenten en calamiteiten laat risico’s en trends zien, en geeft inzicht in de eigen veiligheidssituatie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert DICE en is ook verantwoordelijk voor de registratie van incidenten in rijksmonumenten en in archeologisch waardevolle terreinen.

Bent u erfgoedbeheerder en wilt u gebruik maken van DICE, maak dan nu een account aan. Zorg dat het registreren van incidenten een erkende taak wordt binnen de instelling. Beleg deze taak bij een medewerker die tijd hieraan kan besteden. Geef daarom aandacht aan het op een goede manier implementeren van incidentenregistratie in uw instelling. 

De winst van DICE

DICE levert waardevolle informatie over incidenten. De Rijksdienst maakt deze informatie openbaar – anoniem - in percentages en tabellen.

Naarmate de database meer informatie bevat, kan de Rijksdienst meer betrouwbare uitspraken doen over frequentie, risico’s, oorzaken, schades en kosten van incidenten. Daarnaast kunnen er ook conclusies worden getrokken over het effect van preventieve maatregelen. Erfgoedbeheerders kunnen deze bevindingen gebruiken bij hun risicoanalyse en beveiliging, en hun erfgoed daardoor beter beschermen.

De gegevens van DICE worden ook gebruikt om partijen als de politie, gemeenteambtenaren en veiligheidsregio’s/brandweer bewust te maken van risico’s voor het cultureel erfgoed.

Beveiligd

DICE is een beveiligde database. Alleen de Rijksdienst, als beheerder van de database, heeft toegang tot de informatie die is ingevoerd over incidenten. De Rijksdienst garandeert anonimiteit en zal nooit, tenzij na uitdrukkelijke toestemming, informatie publiceren die naar een erfgoedinstelling te herleiden is.

Hoe werkt het?
De registratie van een incident kost ongeveer vijf minuten. Het systeem biedt de mogelijkheid foto’s en bijlagen toe te voegen. Via het menu kunt u, na inloggen, de incidenten in de eigen organisatie doorzoeken door te filteren op bijvoorbeeld soort incident, oorzaak of schade. De gegevens zijn terug te zien in een tabel of een diagram.

 

Erfgoedmonitor laat cijfers zien uit DICE


De Erfgoedmonitor presenteert feiten en cijfers over het erfgoed. Zo ook over de incidenten in de erfgoedsector die geregistreerd zijn in DICE.